สร้างบ้านสุขุมวิท 38

โครงการ : บ้าน 2 ชั้น

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธา จำกัด  

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง บริการงานก่อสร้าง ควบคุมจัดหาแรงงาน ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

มูลค่าการจัดจ้าง : 20+ ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 เดือน  2561- 2562

***อยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง