สร้างบ้านสุขุมวิท 38

โครงการ : บ้าน 2 ชั้น

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง งานค่าแรง ควบคุมจัดหาแรงงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

มูลค่างาน : 20-25 ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 เดือน  2561- 2561

***อยุ่รหว่างดำเนินการก่อสร้าง