ร้านอาหาร The View ถนนตก จ.กรุงเทพฯ

โครงการ : ก่อสร้างห้องคาราโอแกะ 20 ห้อง จำนวน - หลัง

ผู้ว่าจ้าง : ร้านอาหาร The view ถนนตก 

มูลค่างาน : 10-11 ล้าน 

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้างบางส่วน สถาปัตย์ งานจัดสวน งานสุขาภิบาล ไฟฟ้า 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาหลัก จนจบโครงการ 

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือน 2559

prev next