อาคารจอดรถรามอินทรา

โครงการ : อาคารจอดรถ 7 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง งานค่าแรง ควบคุมจัดหาแรงงานทำงานในไซร์งาน เพียงเจ้าเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

มูลค่างาน : 140-150 ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 12 เดือน เมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562

***อยุ่รหว่างดำเนินการก่อสร้าง