อาคารจอดรถรามอินทรา

โครงการ : อาคารจอดรถ 7 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธา จำกัด  

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง บริหารการก่อสร้าง ควบคุมจัดหาแรงงาน ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

มูลค่าการจัดจ้าง : 150+ ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 12 เดือน เมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562

***อยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง