อาคารจอดรถโคราช

โครงการ : อาคารจอดรถ 8 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธา จำกัด  

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมจัดหาแรงงานทำงานในไซร์งาน ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

มูลค่าการจัดจ้าง : 45+ ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 6 เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2560

prev next
prev next