อาคารจอดรถโคราช

โครงการ : อาคารจอดรถ 8 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาช่วง งานค่าแรง ควบคุมจัดหาแรงงานทำงานในไซร์งาน เพียงเจ้าเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

มูลค่างาน : 40-50 ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 6 เดือน กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2560

prev next
prev next