โกดังโรงงานลาดหลุมแก้ว 

โครงการ : โรงงาน 2 ชั้น รวม 400 ตารางเมตร

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท กู๊ดยูส จำกัด  

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานสุขาภิบาล ไฟฟ้า 

รายละเอียดงาน : ผู้รับเหมาหลัก ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ ตั้งแต่งานตอกเข็ม เทพื้นรอบโรงงาน รั่วโรงงาน หลังคาจอดรถ รั่วโรงงานก่ออิฐ ประตูเลื่อนเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูนเปลือย ก่ออิฐดินเผาด้านหน้า

มูลค่าการจัดจ้าง : 4+ ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน กรกฎาคม 2560-ธันวาคม 2560

prev next