โรงงานหาดใหญ่

โครงการ : โรงงาน 2 ชั้น

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธา จำกัด  

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน : ก่อสร้างโรงงานใหม่ รับผิดชอบงานก่อสร้าง ตั้งแต่งานตอกเข็มจนจบโครงการ 

มูลค่าการจัดจ้าง : 45+ ล้าน

ความคืบหน้าโครงการ : ระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือน กันยายน 2559-2560

prev next